Spørgsmål & svar
 
kontoretbanner

Hvem kan gå i ungdomsskolen, og hvor gammel skal man være?
Det kan alle unge mellem 13 og 18 år, som bor i Svendborg Kommune. Man må deltage til og med det år, man fylder 18 år. Hvis man går i 7. klasse og endnu ikke er fyldt 13 år, må man også gerne deltage i vores aktiviteter.

 

Hvilke regler er der i ungdomsskolen? Vi har tre grundlæggende regler: 1) Ingen alkohol eller andre rusmidler. 2)Ingen rygning. 3) Man skal opføre sig ordentligt. Det er vores oplevelse, at alle ved, hvad det betyder.

 

Hvad koster det at gå i ungdomsskolen? Det er som udgangspunkt gratis at gå i ungdomsskolen. Dog er der nogle aktiviteter, som kræver, at man selv betaler en del af det, f.eks. i forbindelse med rejser og ture. 

 

Skal man betale det hele på én gang? På nogle hold tilbyder vi, at betalingen kan deles op i rater. Dette sker typisk i forbindelse med udlandsrejser, hvor beløbet er større end på andre hold.

 

Hvor og hvornår kan jeg se alle hold? Du finder alle hold og aktiviteter her på hjemmesiden. Vi har sæsonstart to gange om året (uge 39 og starten af januar), hvor alle nye hold kommer på hjemmesiden. Dog opdaterer vi også løbende gennem sæsonen. Du kan holde dig orienteret her på siden eller på vores Facebook-side (Svendborg Ungdomsskole).

 

Hvordan melder jeg mig til? For at melde dig til, skal du logge ind her på siden vha. dit UNI-login. Derefter kan du tilmelde dig det/de ønskede hold.  

 

Kan jeg tilmelde mig et hold, som allerede er startet? Langt de fleste hold er delt op i moduler, hvilket betyder, at holdet starter fem gange i løbet af sæsonen. Ved hold som eksempelvis band, er det dog ikke muligt, at tilmelde sig efter undervisningen er startet. 

 

Bliver alle hold oprettet? Ja, næsten. Enkelte gange kan man opleve, at et hold får meget få tilmeldinger og derfor ikke bliver oprettet. Du kan selv være med til at undgå dette, ved f.eks. at fortælle din klasse om holdet.

 

Kan jeg komme på hold med min ven/veninde? Nogle aktiviteter er så populære, at der oprettes flere hold. Kontakt os på kontoret, hvis du gerne vil på et bestemt hold. Vi kan ikke love, at det kan lade sig gøre, men vi gør, hvad vi kan. 

 

Hvordan får jeg information om den aktivitet, jeg er tilmeldt? Du modtager både en SMS og en mail. Derfor er det vigtigt, at din profil altid er opdateret med din mailadresse og telefonnummer. 

 

Hvordan betaler jeg, hvis jeg ikke har kreditkort? Du kan også betale via MobilePay: 99490 - husk at skrive dit CPR-nr. og hvilket hold, du betaler for.

 

Hvad hvis jeg er syg, eller ikke kan komme alligevel? Hvis du er forhindret i at deltage, skal du give besked til enten den lærer, som underviser på holdet eller til kontoret. Det er vigtigt, at du giver besked, da der kan være være venteliste.

 

Kan man få pengene tilbage? Vi giver kun penge tilbage i meget særlige tilfælde, som f.eks. ved sygdom. 

 

Hvad hvis jeg kommer til skade? Svendborg Kommune har ingen forsikring, der dækker elever. Vi opfordrer derfor alle forældre til at tegne en fritids-/ulykkeforsikring for deres barn/børn. 

 

 Senest opdateret 27.08.2018 12:19 af NJJ